Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) kuulutas välja üleriigilise õpetajate streigi. Sellega koos kerkib palju küsimusi: kui kaua, milleks ja kes selles osalevad? Seda küsisime VGM-i streigijuhi Kristjan Pärnamägi ning koolijuhi Karmen Pauli käest.

Kas teadsid, et kui hinded esimest korda leiutati, hoiti need õppijate eest saladuses? Tänapäeval keskendutakse hinnete saamisel põhiliselt aga pelgalt kindlatele numbrile, mitte isiklikule arengule. Kuidas me sellise olukorrani jõudsime ja millised on selle tagajärjed?

Bussipeatus tuleb, aga millal?

Bussipeatus tuleb, aga millal? Õppetöö on Viimsi gümnaasiumis toimunud nüüdseks ligi neli kuud, maja on valmis ja koolipidajale …