Enne kui hakatakse filmi tegema, otsitakse näitlejaid casting'ute kaudu. Kandideerija saadab ühe lühikese video endast, kus ta näitleb filmist katkendi, mille põhjal valib režissöör endale näitlejad.
Meie kooli õppekorraldusjuht Ingrid Hermet soovis lapsena saada kas õpetajaks või lüpsjaks. Ta oli selline laps, kes kodus kujutletava klassi päevikut pidas ja kujutletavale klassile tunde andis. Viiendas klassis oli tal ka teine valik – saada lüpsjaks. Ingrid veetis tihti aega maal koos oma vanatädiga, kes töötas laudas lüpsjana. „Mulle ikka jubedalt meeldisid lehmad,” ütles ta. See mõte aga ei püsinud kaua. Ingrid polnud gümnaasiumi lõpetamiseni kindel, mida ta tulevikus teha tahab, aga kuna inglise keel oli tema koolis heal tasemel, siis tundus inglise keele edasiõppimine loogilise valikuna.
Viimsi gümnaasiumi administraatorit Margit Kivimäge näeme hommikul uksest sisse astudes ja päeva lõpus majast väljudes. Ta leiab õpilastele alati aega ja aitab neid lahkesti. Käisin temaga vestlemas, et teada saada, milline inimene ta on ja kust ta sõbralikkus tuleb.​

Räppiv õpetaja Reesi

Reesi Kuslap on Viimsi Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonna õpetaja, kes on väge mitmekülgne inimene. Meil oli võimalus temaga intevjuu teha ja teda ka teile tuvustada.
Viimsi riigigümnaasium on avamiseks hoogu kogunud ning lõpuks on töö käimas. Uurisime koolijuhilt kuidas on tema aeg siin koolis läinud ning kas ta on ikka kõikide otsustega rahul.