Saame tuttavaks Viimsi gümnaasiumi õpilasesindusega!

Tänasest algasid õpilasesinduse presidendi valimised. Saame lähemalt tuttavaks ja uurime, kellest koosneb õpilasesindus ja millega nad seal tegelevad.

Küsis: Madelen Monika Soiver
Vastasid: Otto Richard Habicht, Liisi Kangro

Mida teeb õpilasesindus? 

Hetkel on õpilaste jaoks õpilasesindus organisatsioon, mis korraldab sündmusi. ÕE peamine eesmärk on aga esindada õpilaste huve ning suur hulk meie tööst ei paista kooliperele välja. ŌE liikmed panustavad suuresti koolijuhtimise bürokraatliku osa kooskõlastamisesse, et aidata kaasa õpilaste õiguste ja heaolu kaitsmisele ning koolikogukonna paremale toimimisele. Liikmed esindavad õpilasi ja õpilasesindust kooli hoolekogus, õppenõukogus, Viimsi noorsootöö ümarlauas, VIID-il (Viimsi Innukate Ideede Diskussioon) ning valla korraldatud tunnustuskomisjonis.

Kuidas saavad õpilased teiega ühendust võtta, avaldada oma arvamust või esitada pretensioone?

Õpilastel on võimalik võtta meiega ühendust sotsiaalmeedias või otsida kooli pealt üles mõni õpilasesinduse liige ning rääkida nendega otse oma muredest või ideedest. Õpilasesindusel on plaanis sel aastal tugevdada kommunikatsiooni liikmete ja õpilaste vahel, et õpilaskond oleks rohkem kursis õpilasesinduse tegemistega ning et kindlustada seda, et nende ettepanekud jõuaksid meieni.

Mida teeb õpilasesinduse president? Mis on ta ülesanded?

Õpilasesinduse presidendi ametlikeks kohustusteks on läbi viia õpilasesinduse koosolekuid ja esindada õpilasesindust. Kuna iga president on oma iseloomult teistest erinev, siis on iga presidendiga ka õpilasesindus teistsugune. Õpilasesindus on n-ö oma presidendi nägu, sest tema ettekujutuse järgi pannakse mingis mõttes paika õpilasesinduse suund järgmiseks kaheks aastaks.

Õpilasesinduses on erinevaid rolle:

Protokollija – protokollib kõiki õpilasesinduse koosolekuid, et koosolekute aruteludest ja otsutest eksisteeriks dokumentatsioon

President – viib läbi õpilasesinduse koosolekuid ja on õpilasesinduse esindaja

Raamatupidaja – vastutab õpilasesinduse raamatupidamise eest

Sotsiaalmeedia haldaja – haldab õpilasesinduse erinevaid sotsiaalmeedia platvorme ja e-posti 

Viimsi gümnaasiumi õpilasesinduse esindajad Viimsi Noorsootöö ümarlauas – iga kuu saavad erinevad Viimsi valla organisatsioonide esindajad kokku ning arutlevad aktuaalsete noori puudutavatate teemade üle. Kuna oleme vallas ainuke gümnaasium, siis on meie arvamus väga oluline.

Kujundaja – disainib reklaamplakateid õpilasesinduse ürituste ning projektide jaoks

Hoolekogu esindaja – õpilasesinduse esindaja kooli hoolekogus

Õpilasesinduse esindaja noorte tunnustamise komisjonis – Viimsi vald kutsub kokku kord kvartalis noorte tunnustamise komisjonis, kus tunnustatakse viimasel ajal silmapaistvamaid Viimsi nooriÕpilasesindusega saab ühendust võtta siin:

Instagram: @vgmopilasesindus

Facebook: Viimsi Gümnaasiumi õpilasesinduse teataja

E-post: vgmopilasesindus@gmail.com