Bussipeatus tuleb, aga millal?

Õppetöö on Viimsi gümnaasiumis toimunud nüüdseks ligi neli kuud, maja on valmis ja koolipidajale üle antud. Tänaseni on aga puudu bussipeatus, mida mitmelt poolt korduvalt lubatud.​

Autorid: Kertu Purde, Rayan Rick Vest, Victoria Alexandra Virkus, Carmen Siller
Lugu valmis moodulaine “Sissejuhatus meediasse” raames.

Koolijuht Karmen Paul märkis, et murekoht on juba hoolekogu päevakorda lisatud, samuti on ta teinud järelpärimise vallavalitsusse. Esialgu lubati, et ajutine bussipeatus tuleb septembri jooksul. Paul nendib, et paraku pole selleni jõutud. Põhjuseid sai ta vaid oletada, pakkudes, et ehk mõjutab bussipeatuse loomist pooleliolev ehitus Lubjamäel. Paul täpsustas, et tegemist on riigimaaga, seega peab lisaks vallale olema otsustajate ringis ka maanteeamet.

Viimsi valla ehitus- ja kommunaalameti juhataja Alar Mik kinnitas, et gümnaasiumi juurde tuleb bussipeatus. Mik selgitas, et suvest saadik on maanteeametis menetlemisel ajutise peatuse projekt. Viimsi valla transpordi spetsialist Imre Saar lisas, et ajutine bussipeatus jääb seniks, kuni valmib Tammneeme, Tammepõllu ja Randvere teede ristmiku projekt. Nii Mik kui ka Saar laususid, et kohe, kui maanteamet annab asenduspeatuseks loa, alustavad nad selle ehitusega.

Vahepeal on aga vald otsustanud teisele poole teed ehitada Noorte Talentide kooli, mistõttu on Saare ütlusel kavas Tammepõllu ja Randvere ringristmiku projekteerimine. Saar kinnitas, et lähitulevikus on kindlasti koos Noorte Talentide kooliga kogu selle piirkonna liikluslahenduse muutmine kavas. Ta toonitas, et see hõlmab ka tänapäevastele nõuetele vastavate bussipeatuste kavandamist ja väljaehitamist.