Võõrkeelsete laulude festival

Kolmapäeval, 29. märtsil toimus Viimsi Gümnaasiumi ajaloo esimene võõrkeelsete laulude festival. Õhtu juhatasid sisse vene keele õpetajad Anastassia Aarma ning Janika Stets. Õhtut juhtisid ja lauljatega vestlesid Anneli Pruul (G3) ja Risto Markus Niitsoo (G3). Osales üheksa esinejat või esinejate kollektiivi, kelle laulud kõlasid nii inglise, prantsuse, vene, saksa kui ka rootsi keeles. Üritus toimus tänu võõrkeeleõpetajate vahvale algatusele. Loodame, et üritusest kujuneb VGMi igakevadine traditsioon!

Fotod: Matthijs Quaijtaal