Matemaatika panganduses

Osalesin Tartu Ülikooli korraldatud õppepäeval “Matemaatika panganduses”, mis viidi läbi ülikooli peahoones. Päeva jooksul oli võimalik osaleda neljas erinevas töötoas. Ma osalesin töötubades “Rahatarkus ja investeerimine”, “Ettevõtlusega alustamine”, “Karjäärivalikud” ja “Intressid, euribor, inflatsioon”. Valikus oli veel ka “Andmeteadus”, kuid sellest ma kahjuks osa võtta ei saanud.

Tekst: Kirsi Gertrud Meigas
Foto: Tartu Ülikool

Minu lemmiktöötoaks oli “Ettevõtlusega alustamine”, kus räägiti ettevõtja elu positiivsetest ja negatiivsetest külgedest.

Positiivsed küljed:

 • Oled oma aja peremees ja unistuste elluviija
 • Võimalus ühendada töö ja hobi
 • Saad olla oma sissetuleku kasvataja
 • Võimalus areneda erinevates valdkondades
 • Olla ühiskonnale kasulik, pakkudes tööd ja teenuseid
 • Võimalus muuta ümbritsevat keskkonda paremaks

Negatiivsed küljed:

 • Ettevõtte käivitamine nõuab ressurssi
 • Täis ootamatusi ja tagasilööke, suur töökoormus
 • Äriidee võib ebaõnnestuda ja unistused jäävad ellu viimata
 • Sissetulekud on ebastabiilsed
 • Sotsiaalne tugi on väiksem kui palgatööl
 • Tööaeg on ebastabiilne

Eduka ettevõtja isikuomadusteks peetakse suhtlemisoskust, teotahet, enesekindlust, vastutusvõimet, distsipliini, eesmärkide seadistamist ja ajaplaneerimist. Leian, et paljud mainitud isikuomadused on just need 21. sajandi oskused, mida me Viimsi Gümnaasiumis iga päev eneses arendame. Tundsin äratundmisrõõmu, et need oskused, millele koolis tähelepanu pöörame, määravad ka ettevõtja käekäigu.

Töötoas “Karjäärivalikud” räägiti Swedbanki näitel erinevatest väärtuspakkumistest ettevõtetes ja selgitati, milliseid valikuid teha. Swedbankis töötab 2653 töötajat. Swedbanki oma töötajad, kes esinesid, rääkisid, et töökohta valides on oluline kaaluda ka väärtuspakkumisi. Väärtuspakkumisteks võib lugeda nii hoolivat ja avatud keskkonda tööl kui ka materiaalseid pakkumisi. Swedbank on väga tuntud heade väärtuspakkumiste poolest, alati on töö juures toetavad ja heatahtlikud kolleegid. Töö on paindlik nii ajaliselt, koormuse kui ka koha osas.

Kõige huvitavam teema, millest kõneldi, oli Swedbanki Kick Start praktikaprogramm. See on ülebaltikumiline suvine praktikaprogramm, kus praktikant täidab tavaliselt tööülesandeid koostöös oma ala ekspertidega. Eduka praktikaperioodi korral on võimalik pärast praktikat Swedbanki ka tööle asuda. Üks meie lektoritest sai Swedbanki tööle just praktika kaudu. Väga levinud mõtteviis on, et pangas saab töötada, kui oskad matemaatikat ja oled omandanud hariduse matemaatikas ja õppinud pankuriks. Tegelikult ei tööta pangas ainult matemaatikud: keegi peab tegelema ka turundusega, personaliga ning korraldama erinevaid üritusi. Seega leiab igaüks endale pangas tööd.

Päev oli huvitav, õppisin majanduse teemadel palju juurde. Soovitaksin seda õppepäeva kõigile, kes soovivad pärast gümnaasiumi lõppu minna Tartusse õppima.

Erinevate karjäärivõimaluste kohta saab uurida järgmiselt veebilehelt: www.swedbank.ee/careers

Aitäh Kirsile, külaliskirjutajale, Hüpernoole jaoks reportaaži kirjutamise eest!