Rakett69 õpihuvilaager taas Viimsi Gümnaasiumis!

Teist aastat järjest toimus Viimsi gümnaasiumis Rakett69 teaduslaager. Talvevaheajal kolmapäevast reedeni oli kool täidetud teadushimuliste ja rõõmsate õpilastega, kes tulid saama Rakett69 saatega analoogset kogemust. Laagripäevad algasid meeskondliku soojendusega, järgnesid kaks ülesannet ja lõpuduell ning lõppesid terve päeva analüüsimise ja kokkuvõtetega.

Tekst: Eliise Lepp, Luisa Nuka
Fotod: Mailen Otsing, Mona Bronzov

Laagri üheks juhendajaks oli Viimsi Gümnaasiumi füüsikaõpetaja Ingrid Rõigas, kes kommenteeris laagrit järgmiselt: “Võtsin Rakett69 õpihuvilaagri teise hooaja koolituse suure huviga vastu, kohe registreerisin ka VGMi ära. Õpilaste üleskutsel tekkis aga kerge närvipinge, kas üldse nii palju huvilisi kokku saab, kui minimaalselt vaja oli. Kui grupid koos, siis igal hommikul oli ikka kerge mure, kas kõik gümnasistid kohale tulevad :).” Juhendaja Lemme Randma sõnul oli aga laagris alati mõnus õhkkond, sest õpilased, kes selles osalesid, tõepoolest tahtsid seal olla, võttes oma vaheajast aega, et kooli tulla, õppida ja avastada. Seega ei osutunud esialgne hirm õpilaste mitte kohale ilmumise osas sugugi vajalikuks. Eriti tõi juhendaja Lemme Randma välja selle, kuidas teda üllatas, et õpilased olid valmis iga laagripäeva lõpus osalema pikkades ja sisukates aruteludes, kus analüüsiti nii üheskoos, oma väikeses tiimis kui ka individuaalselt päeva õnnestumisi ning arengukohti. Seda toetasid ka erinevad rühmaülesanded ja töölehed, mis tagasid selle, et õpilased ei õppinud midagi ainult teadusvaldkonnast, vaid ka iseenda kohta. “Minu suureks rõõmuks nägin tegevust nautivaid õpilasi, nii mõnigi avanes mulle hoopis positiivsemast küljest. Just selleks ongi vaja selliseid raamist välja tegevusi ka koolis, et näha päriselt õpilase sisse,” lausus juhendaja Ingrid Rõigas. Lemme Randma sõnul kannab Rakett69 laager endas tõepoolest mitmeid arendavaid aspekte, kattes peaaegu kõik 21. sajandi oskused. Lisaks silmaringi ja teadmistepagasi laiendamisele õpetab laager ka efektiivse koostöö tegemist, ajalimiidiga ülesannetel aja planeerimist ja initsiatiivi võtmist, et erinevaid ideid ja lahendusi välja pakkuda. Samuti aitab erinevate ülesannete lahendamine õpilastel arendada kriitilist mõtlemist ja loovust, arvestades, et näiteks inseneeria ülesannete puhul on vaja leida erinevaid originaalseid lähenemisviise ning samuti peavad ehitised ka püsti püsima. “Kõik läks aga hästi ja väga sujuvalt, ülesanded andsime ette palju väiksema kirjeldusega, kui ette nähtud, ja võistkonnad tegime minimaalsed lubatud, et kõigil oleks ka pingutust,” kinnitab Ingrid Rõigas.

Laagris osalenud õppija Daniel kommenteeris, et avastas enda kohta nii mõndagi ja mitte pelgalt positiivset. Näiteks tõi Daniel välja, et pinge all töötades langes tema võimekus erinevaid ideid välja mõelda ja neid tiimile esitada, sellest järeldas ta aga enda kohta seda, et ta polnudki nii hea meeskonnajuht, nagu esialgu arvas, ning ta soovib seda külge endas rohkem arendada. Küsisime intervjuud ka teistelt raketlastelt, et kajastada ka noorte kogemusi ja mõtteid. Raketlane Kadri sõnas, et otsustas Rakett69 laagris osaleda just seetõttu, et seal on võrreldes päris saatega palju pingevabam õhkkond, ehkki kogemused ja ülesannete vorm on üsna sarnased. Samas vastas õpilane Hanna-Maria, et päris saates osalemine tundub esialgu veidi hirmutavana ning laagri vabamas ja avatumas õhkkonnas on parem julgust ja teadmisi koguda. Mitmed õppijad aga osalesid laagris juba teist aastat järjest, sest põnevad ülesanded ja vahva seltskond kutsuvad neid tagasi. Raketlased avaldasid arvamust ka ülesannete kohta, täpsemalt nende vormi osas. Enim meeldisid õpilastele inseneeria valdkonda puudutavad ülesanded, sest millegi ise ehitamine ja projekti välja mõtlemine jätab palju ruumi loovuseks ning samuti on nendes ülesannetes kergem rakendada koostööd kui mõnes nuputamisülesandes. 

Üldiselt oli õpilaste tagasiside laagri osas väga positiivne ning paljud neist kaaluvad ka edaspidi laagris osalemist või Rakett69 saatesse kandideerimist. Laager pakub kindlasti rohkelt väärtuslikke teadmisi ja oskuseid, mida rakendada nii tuleviku füüsikatundides kui ka igapäevaelus, arvestades, et paljud ülesanded olid väga elulised ja praktilised. “Suur aitäh kõigile osalejatele ja mu headele kaaslastele Lemmele ja Eglele!” lausus Ingrid Rõigas.

Kui tunned, et loodusteadused, inseneeria vms pakub sulle huvi, siis kaalu kindlasti Rakett69 laagris osalemist, sest see kahtlemata saab sinu huvi veelgi suurendada ja seda ka rahuldada. Samuti on see hea koht, kust alustada juhul, kui tunned, et päris saatesse kandideerimine on liiga suur väljakutse.