Noored leiavad lahendusi kliimaprobleemidele

25. novembril oli Viimsi Gümnaasiumi saksa keele õppijatel võimalus osaleda Goethe instituudi loodud simulisastsioonimängus “Kliimaneutraane linn”. Mängu osalejaid valiti kolmest Eestimaa koolist, et pakkuda õpilastele kogemuslikku võimalust õppimiseks ja tõsta teadlikkust kliimamuutusest ning sellega kaasnevatest probleemidest.

Autor: Eliise Lepp
Foto: Grete Helbrecht

Mängu eesmärk oli leida erinevaid võimalusi ja kompromisse rohelisema keskkonna loomiseks. Igale õpilasele jagati kujutletavas linnas roll, millest lähtudes pidid nad langetama otsuseid ja otsima erinevaid meetodeid kliimamuutuste vähendamiseks. Kuna mängu tulemus ei olnud ette määratud, said osalejad leida erinevaid lahendusi, pannes proovile läbirääkimisoskused ja leides kompromisse, mis sobiks erinevate vaatenurkade ja vajadustega. Õpilased said teadlikumaks erinevatest kliimamuutust soodustavatest teguritest ning võimalustest nende vähendamiseks.

Pikalt arutleti, kuidas vähendada elektri-ja soojuse tootmist fossiilkütuste abil, mis on üheks suurimaks kliimamuutuse eelduseks. Samuti käsitleti probleeme nagu tööstuse poolt toodetav reostus, liiklusest tulenevad heitgaasid ja liigne tarbimine. Murekohti on palju, ent leidub ka lahendusi, et probleeme vähendada. Taaskasutamine aitab madaldada ületootmist tehastes, liikumine jalgsi või jalgrattaga vähendab süsihappegaasi heidet ligi 10%. Elektriautode või päikesepaneelide kasutamine on suureks abiks, et tõsta praegu vaid veerandikult kasutusel olevaid taastuvaid energiaallikaid. Mõistagi ei ole selline teguviis kõigile inimestele majanduslikel või tervislikel põhjustel võimalik, kuid mida rohkem on inimesi, kes tarbimise tagajärgede eest vastutavad, seda lihtsam on kliima soojenemist aeglustada. Õpilased püüdsid leida lahendusi, mis sobiksid suuremale enamikule inimestest ning teoreetiliselt on kliimaneutraalne eluviis võimalik peaaegu igale inimesele. Enda seisukohtade kinnitamiseks oli õpilastel võimalus arendada argumendi püstitamise ja läbirääkimise oskuseid, et endaga kaasata teiste mõtteviise ja arvamusi.

Õpilased arvavad, et tegemist oli väga huvitava ning samas ka lõbusa mänguga, mis lisaks kliimamuutustega seotud teadmistele, andis võimaluse üksteist paremini tundma õppida. Kõik nõustusid, et kliimamuutus on väga suur probleem ning noored, kelle kätes on tulevik, peavad selle probleemi tõsidust mõistma ja juba varakult mõtlema võimalikele lahendustele. “Paljud inimesed on väga mugavad ning ei soovi enda ellu muudatusi. Kui aga elu samamoodi jätkub, pole praegune terve eluviis tuleviku põlvkondadele enam võimalik,” ütleb kliimamängus osalenud õpilane Joanna. Tõsiasi on, et keskkonna rohelisemaks muutmine nõuab kõigilt vastutustunnet ning kliimamuutus ei lõppe enne, kui igaüks on valmis muutuma.