Kuidas toetab Viimsi Gümnaasium õpilaste vaimset tervist?

Kui tähtis on ühe noore gümnasisti vaimne tervis ja kui palju sellest üldse räägitakse? Viimsi Gümnaasiumis räägitakse palju. Alustades õpinguid gümnaasiumi 10. klassis ehmusin, kui järsku kõik väga isiklikuks läks. Rääkisime tundides oma muredest, kogemustest ja lahkasime enda probleemide põhjuseid. Täna võin öelda, et ei oskaks tänulikum ollagi, sest olen inimesena arenenud, hakanud mõistma ja ka oma käitumist paremuse poole muutma.

Autor ja fotod: Susann Vahe

Viimsi Gümnaasiumis peetakse vaimse tervise teemal loenguid, korraldatakse töötubasid, õppekavas on vaimsust arendavad tunnid “Ennastjuhtiv õppija” ja “Perekonnaõpetus”, valikaine “Tähelepanelikkus ja enesejuhtimine” ning õpetajate ja õpilaste toetamiseks on loodud vaimsele tervisele tähelepanu pööravad klubid NOVATEK ja Õpetajate Tervise klubi.

Kui palju siis ikkagi räägitakse vaimsest tervisest?

10. klassi tunniplaanis on aine “Ennastjuhtiv õppija”, kus räägitakse teadlikust minast ehk oletamisest suhtluses, kogemustest, suhtlushägust, tunnetest, mina-keelest, hinnanguvabadusest, probleemmustritest, kuulamisoskusest, häbist, koostööst, enese väärtustamisest ja paljust muust. Sellist ainet ei ole ühegi teise kooli õppekavas, ent Viimsi Gümnaasiumis on see kooli kohustuslike kursuste hulgas. Mind üllatas enim see, et õpilased tõeliselt kuulasid, jätsid meelde ning rakendasid neid teadmisi ja oskuseid ka oma tavaelus. Leidsin end mitmeid kordi koolikaaslastega vestlemast inimese olemuse ja käitumise üle ning tihti mainiti ka seda, et viis, kuidas näiteks meie teatud probleeme lahendame, erineb suuresti teiste koolide õpilastest, sest neil lihtsalt puuduvad sellealased teadmised.

Perekonnaõpetus on aine, mis algab 11. klassis. Juttu tuleb perekonnast, abielust, perevormidest, armastusest, suhetest, lähedusest, paarisuhte arengust, sünnitusest, vanemlusest, lapse arengust, konfliktidest ning lahkuminekust. Need on teemad, millega kõik meist nii enne kooli, kooli ajal ning peale kooli kokku puutuvad. Ometi on mitmed neist teemadest siiani rahva hulgas tabud ja neid ei ole kooli õppekavas. Rääkimata välisriikidest, kus leidub riike, kus näiteks seksuaalõpetus on täiesti puudulik, võin ka arvata, et meie koolis räägitakse nendest teemadest rohkem kui nii mõneski teises Eesti koolis. Juttu pole muidugi ainult intiimsuhtest ja sünnitusest, teemad jõuavad sügavamale ning õpilastele antakse ülevaade pea kõigest, mis on neid elus saatnud sinnani, kus nad praegu on.

Tähelepanelikkuse ja enesejuhtimise kursus on valikkursus, mida saab igas klassiastmes õppiv gümnasist lisaks ainekavale valida. Kursus keskendub peamiselt vaimsele tervisele, enda teadvustamisele ja probleemidega toimetulekule. Räägitakse teemadest, nagu igapäevane kohalolu, tähelepanu juhtimine, puhkepauside võtmine, vastutus oma valikute ees, emotsioonide juhtimine, mõtete teadvustamine ning heasoovlikkus enda ja teiste suhtes. Programmis arutletakse palju, ülesandeid ja erinevaid kohalolu- ning hingamisharjutusi. See on üks suurepärane võimalus võtta koolis hetk endale, pöörata tähelepanu oma tervisele ning leida lahendusi vaevavatele muredele.

Mis on NOVATEK?

NOVATEK on sellel kooliaastal tegevust alustanud VGM Õppijate Vaimse Tervise klubi, mille eesmärk on toetada õpilaste vaimset tervist, pakkudes erinevaid liikumisvõimalusi, ühistegevusi (sh läbi veebi), loovaid projekte ja võimalust veeta aega kaasõpilastega. Klubi liige Lemme Randma toob välja, et fookus on positiivsel ja aktiivsel tegevusel, mitte siis nõustamine konkreetsete murede ja probleemide korral. “Oluline on teadvustada vaimse tervise tähtsust ja selle hoidmist ning seda, et me saame ise väga palju ära teha, et olla hea enesetundega,” sõnab klubi liige Lemme Randma.

Igal nädalal toimuvad erinevad üritused, millest grupi liikmed osa saavad võtta. Samaaegselt on toimumas ka pikaajalised väljakutsed, näiteks Endomondoga kõndimine/jooksmine, fitness treeningud, millest osalemise mahu saab igaüks endale ise määrata. Lisaks hakatakse pakkuma erinevaid ideid treeninguteks, millega iseseisvalt tegeleda saab. Facebooki lehel on ka vaimset tervist turgutavate artiklite või enesehoiu harjutuste rubriigid, täpsustab Lemme.

Lisaks pikaajalistele väljakutsetele on NOVATEKIS toimunud ärevuse loengud, tantsuõhtu läbi veebi (Just dance, edaspidi ka nt 80ndad jm), mölateraapia, filmiõhtu, füüsilise liikumise väljakutse ja mentortundide sisustamine. Näiteks talvel, kui sudis olukord riigis sundis jälle koju jääma, tuli Novatek välja jälle uue ideega. Mentortunni ajal oli igal õpilasel võimalus valida endale meelepärane tegevus, et nelja seina vahel kinni olevat vaimu turgutada. Võimalus oli osaleda näiteks fotojahis, mis sundis voodist tõusma ja karget talveilma nautida, sai ka lihtsalt jalutama minna, et kuulata head muusikat, teha erinevaid füüsilisi ülesandeid või vaimu puhata ja kodus filmi vaadata. Need tunnid olid väga vajalikud ja oli tunda, kuidas need päriselt toetasid vaimset tervist ja selle läbi juhiti õpilaste tähelepanu ka rohkem endaga tegelemisele.

Tänaseks on kujunenud välja eestvedajate grupp ja regulaarsed koosolekud. Noortel on loodud Facebooki grupp VGM Õppijate vaimse tervise klubi, kust on võimalik infot saada kõige toimunu kohta. Sedasi ollakse kindlad, et infole ja üritustele pääsevad ligi vaid meie kooli õpilased, mainib Lemme.

Vaimse tervise klubi ootab ka õpilastelt häid ideid ja mõtteid!

Õpetajate tervise klubi

Lisaks õpilaste vaimsele tervisele pööratakse suurt rõhku ka koolis tegutsevatele õpetajatele. Viimsi Gümnaasiumisse on Ivi Rammuli eestvedamisel loodud õpetajate terviseklubi, mis pöörab tähelepanu ja toetab õpetajate vaimset ja füüsilist tervist.

“Hoitud õpetaja on hoitud õpilane”, on tervise klubi moto. Kui õpetaja niinimetatud baasvajadused on rahuldatud, vaimne ja füüsiline tervis on korras, kajastub heaolu ka õpilaste peal. Vaimse tervise klubi eesmärgiks on vaimu toetavad tegevused kollektiivile, et ühel või teisel moel seltskonda kokku kutsuda ning pakkuda füüsilist ja vaimset tegevust ja toetust, lisab Ivi.

Õpetajate terviseklubis on punt, kes algatab erinevaid tegevusi. Kõik õpetajad, kes soovivad, saavad tegevustes kaasa lüüa. Hetkel sai läbi kuuajane liikumiskuu, kus iga õpetaja pani tabelisse kirja, mida nad tegid, kuidas liikusid ja mitu minutit keegi aktiivne oli. Üheskoos tehakse ka Google Meeti kaudu ühiseid kokkamisi, kus eelnevalt jagatakse retsepte ja hiljem kokkavad kõik teised oma kodus ühe õpetaja juhendamisel ja samal ajal jutustatakse ja veedetakse head aega videokõne vahendusel. Sügisel võeti ühiselt ette rabamatk, talvel suusatrenn ja enne jõule meisterdati ja tehti koos käsitööd. Põhjuseks distantsi ajal tegevusi läbi neti jätkata, põhjendab Ivi sellega, et koolis on õpetajate vahel väga head suhted, nad on ühtehoidev seltskond ning kodus istudes hakati üksteisest puudust tundma.

Kuidas toetab Viimsi Gümnaasium õpilaste vaimset tervist?

Mina usun, et Viimsi Gümnaasiumis pööratakse õpilaste ja õpetajate tervisele tavalisest rohkem rõhku ning see kajastub ka meie ühtehoidvas ja südamlikus kooliperes. Koolist on kujunenud koht, kuhu tahetakse tulla ja õpetajad on nagu lähedased, kellega tahetakse suhelda. Inimese vaimne tervis on väga tähtis ja heaolu algab sealt, kust algab eneseteadvustamine. Õppijate vaimse arengu toetamiseks tehtud sammud on aidanud nii mitmeid ja on tore näha, kui oluline on meie kooli jaoks siin viibivate inimeste vaimne rahulolu.