Peatoimetaja koolimeediast

Kõigile on selge, et käesolev kooliaasta ei ole alanud tavapäraselt. Samuti on lugu Viimsi Gümnaasiumi meediatoimetusega. Algus on olnud aegavõttev ja väsitav ja ehkki kõik ei ole veel valmis, oleme siiski juba järje peal.

Autor: Karl August Mikovitš
Fotod: Jürgen Maasing

Hetkel oleme toimetusena juba üle kuu lugusid ette valmistanud ja plaane teinud. Oleme korduvalt kokku saanud, üksteist tundma õppinud ja loodetavasti pannud tugeva aluse, mille peal meie toimetus edaspidi tööle hakkab.

Oleme läbi pika ja pingelise protsessi jõudnud otsusele võtta nimeks Hüpernool. Jäime selle nime juurde, kuna see sümboliseerib meie jaoks edasiliikumist ja sihist kinnihoidmist. Sõnamäng “hüperbooli” või “hüper” ja “noole” vahel annab särtsu juurde ja samuti ühtib see meie kooli logoga, kus on kujutatud nooled.

Toimetusena on meie eesmärk kajastada kõiki koolielu ja meie kooliperega seotud sündmusi ja ettevõtmisi ning seda nii teksti-, video- kui ka raadiovormis. Lisaks sellele soovime ühiselt anda sõna nii õpilastele kui ka õpetajatele ning tõsta esile neid tublisid ja andekaid, kes igapäeva koolielus esmapilgul silma ei paista. Kindlasti teeme edukalt koostööd õpilasesinduse ja kooli juhtkonnaga, et anda enda panus parema koolielu suunas.

Peatoimetajana on minu kohus toimetust hallata ja koos toimetusega otsustada, mida me kajastame ja kuidas me tahame sõnumit edasi anda. Astusin sellesse rolli isikliku eesmärgiga võtta vastu uus väljakutse, et iseennast arendada. Lisaks olen kogu oma elu olnud lähedases kokkupuutes kõiksugu meediaga ja see on mulle väga hingelähedaseks saanud, mis annab mulle motivatsiooni meie kooli meediaga tegeleda ja sellele pühenduda.

Tegu on uues koolis uue toimetusega, mistõttu on väga tähtis, et me saaks tugevalt alustatud ja järjepidevalt oma eesmärke täita. Meediatoimetus ei ole midagi ilma lugejateta ja just seepärast ootan ma huvi selle vastu, mida me teeme, nii õpilastelt kui ka õpetajatelt. Õnneks on meil toetav koolipere ja koos saame anda endast parima.

Hoidke silm peal meie lehel ja olge avatud.